Sari la conținut

PATRONATUL DETECTIVILOR PARTICULARI DIN ROMÂNIA

este forul suprem de reglementare si standardizare a activitatii de investigatii private din Romania.

PATRONATUL DETECTIVILOR PARTICULARI DIN ROMÂNIA

este constituit in baza legii patronale si a dialogului social 62/2011 si reuneste companiile de investigatii private si cabinetele individuale care indeplinesc cele mai inalte standarde profesionale. Membrii PDPR detin 72% din piata de investigatii si au angajati 57% din numarul total al detectivilor atestati din Romania.

PATRONATUL DETECTIVILOR PARTICULARI DIN ROMÂNIA

impune si auditeaza implementarea si respectarea celor mai inalte standarde standarde profesionale si legale in desfasurarea activitatii de investigatii private de catre companiile de investigatii licentiate conform legii 329/2003.

MISIUNE

Scopul principal al Patronatului Detectivilor Particulari din Romania consta in reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor economice, tehnice, profesionale, sociale si juridice ale membrilor, a informării şi prestării de servicii specifice membrilor săi, în condiţiile legii, contribuind la crearea unui mediu de afaceri favorabil, concurenţial şi predictibil.

In acest context, PDPR face propuneri Guvernului, Parlamentului sau altor institutii abilitate pentru iniţierea sau amendarea unor acte normative care pot aduce beneficii atat membrilor patronatului cat si clientilor acestora. De asemenea, PDPR are in vedere elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare si armonizare a legislatiei romanesti specifice cu acquisul comunitar, prin afilieri si parteneriate cu structuri similare din Uniunea Europeană.

VIZIUNE

PDPR susţine direct interesele membrilor sai prin asigurarea de servicii, facilităţi, furnizarea de informaţii si asistenţă de specialitate.
Prioritatile membrilor PPDR constituie fundamentul activitatii Patronatului care reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele acestora în relaţiile cu autorităţile statului, persoane juridice – de interes public sau privat, ori persoane fizice, inclusiv în relaţiile cu angajaţii.

VALORI

PDPR functioneaza in deplinul respect al legii, context in care actioneaza spre realizarea scopului propus si a indeplinirii sarcinilor ce ii revin conform Statutului sau. Valorile juridice care stau la baza PDPR sunt Declaratia Universala a Drepturilor Omului*, Constitutia Romaniei*, Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular* si Legea patronatelor nr.356/2001*.
Valorile etice, in baza carora PDPR isi desfasoara activitatea, sunt cuprinse in Codul de etica*, valori pe deplin consimtite si respectate de catre membrii sai.